Chloe Ponytail Glitter Pink 8 pcs

Chloe Ponytail Glitter Pink 8 pcs

BR2620GGD – Gold Assorted
BR2620GPK  – Pink Assorted
BR2620GPP –  Purple Assorted
BR2620GRD –  Red Assorted
BR2620GSV  – Silver Assorted

SKU: BR2620GPK Categories: ,

Description

Chloe Ponytail Glitter Pink 8 pcs

BR2620GGD – Gold Assorted
BR2620GPK  – Pink Assorted
BR2620GPP –  Purple Assorted
BR2620GRD –  Red Assorted
BR2620GSV  – Silver Assorted